Vrácení zboží

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

výňatek z Obchodních podmínek - článek IX.

  1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel na základě ustanovení §1829 odst. 1, občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
  3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, doručit písemné  odstoupení od kupní smlouvy nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odeslat na e-mailovou adresu, která je uvedena v kontaktech prodávajícího (zde).
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2, tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel vrátí zboží zásilkou, u které není uvedena dobírka, v opačném případě nemusí prodávající dobírkovou zásilku přijmout.
  5. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než obdrží zpět zboží.
  6. Náklady na vrácení zboží snáší spotřebitel. 
  7. Spotřebitel snáší jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.