Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatelem internetové stránky www.quell.cz (dále jen e-shop) je společnost Autec Technologies s.r.o., se sídlem Pod vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice; IČ:02323656, DIČ: CZ02323656; Zapsána v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 218267, vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen Autec Technologies s.r.o.)

 1. Ochrana osobních údajů 

  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží anebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
  3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje kupujícího před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Rovněž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům kupujícího.
  4. Dotčená osoba má práva vymezena nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a to konkrétně:
  1. právo na informace, které je plněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - spočívá ve Vašem právu dožadovat se informace jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail (info@quell.cz).
  3. právo na opravu osobních údajů - umožňuje opravit osobní údaje pokud nejsou aktuální,
  4. právo na vymazání osobních údajů - využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů - uplatníte v případě kdy se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu s nařízením,
  6. právo namítat zpracování osobních údajů,
  7. právo na přenosnost osobních údajů,
  8. právo podat podnět na dozorový orgán ve vztahu k zpracování osobních údajů.
  1. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení zásilky, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází k zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktury, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy zásilky, a dále také účtování v účetnictví provozovatele.
  2. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu jednorázově zpracovala osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
  3. Tyto stránky zaznamenávají Vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
  4. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
  5. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
  6. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
  7. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.