Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.quell.cz

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky www.quell.cz (dále jen e-shop) je společnost Autec Technologies s.r.o., se sídlem Pod vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice; IČ:02323656, DIČ: CZ02323656; Zapsána v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 218267, vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen Autec Technologies s.r.o.).
 2. Prodávajícím je Autec Technologies s.r.o..
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených na e-shopu je Autec Technologies s.r.o..
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží anebo služeb.
 6. Zbožím anebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání na e-shopu, výběrem zboží anebo služeb kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a rovněž telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

 1. Všechny ceny uvedené u zboží jsou konečné, včetně DPH, kromě nákladů na doručení zboží.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu s výjimkou zjevné chyby, v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání na e-shopu výběrem zboží anebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je nutné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží anebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tím se objednávka stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit anebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon anebo jiný právní předpis neustanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky na e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 6. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o této skutečnosti.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby na e-shopu lze platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky se zbožím)
  2. platba v hotovosti při osobním převzetí na provozovně
  3. platba platební kartou při osobním převzetí na provozovně
  4. platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet
 2. V případě platby splňující formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 4 odst. 1 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto obchodních podmínek.

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dní od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak, nebo pokud nebyla u zboží uvedená delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více položek a služeb a část z nich není skladem, prodávající o tom informuje kupujícího a nabídne možnosti případných částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zaslána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění je považováno místo, do kterého je zboží dodáno.
 6. Prodávající nabízí dodání zboží kupujícímu prostřednictvím:
  1. kurýrní společnosti GLS, TopTrans (dle povahy objednaného zboží),
  2. osobního odběru kupujícím na provozovně prodávajícího.

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury si za dopravné účtujeme:
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu:  99 Kč u zboží v hodnotě do 2000 Kč. U zboží nad 2000 Kč dopravné není účtováno.
 2. Při platbě na dobírku (platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky se zbožím):
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu: 99 Kč u zboží v hodnotě do 2000 Kč. U zboží nad 2000 Kč dopravné není účtováno.
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout na jiném, než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb a také na ceně za tyto služby.
 4. Prodávající může po dohodě s kupujícím zaslat zboží, které je okamžitě dostupné a zbývající část objednávky doručit dodatečně v zákonné lhůtě, v takovém případě nebude kupujícímu účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem zaplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se ještě vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentu úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Objednané zboží nebo službu má kupující právo stornovat do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez stornopoplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel na základě ustanovení §1829 odst. 1, občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, doručit písemné  odstoupení od kupní smlouvy nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odeslat na e-mailovou adresu, která je uvedena v kontaktech prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2, tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel vrátí zboží zásilkou, u které není uvedena dobírka, v opačném případě nemusí prodávající dobírkovou zásilku přijmout.
 5. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než obdrží zpět zboží.
 6. Náklady na vrácení zboží snáší spotřebitel. 
 7. Spotřebitel snáší jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládají prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu,
  3. při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím anebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako např. fakturu, reklamační list, návod na obsluhu v kodifikované podobě českého jazyka.

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží anebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, což má zpracované v bezpečnostních opatřeních.
 6. Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti Heureka.cz za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.cz přičemž do 15 dní od doručení zboží bude provozovatelem zaslán automatický mail k hodnocení e-shopu. 
 7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 9. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme anebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat k marketingovým účelům.

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval, resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží anebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal v určené lhůtě na odběr. Tímto chováním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží. 
 2. Při určování výšky náhrady škody, bere prodávající do úvahy především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, a také všechny ostatní náklady, které mu vznikli s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má rovněž právo neuplatnit si právo na náhradu škody anebo si uplatnit toto právo jen zčásti. 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek anebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a také reklamační podmínky.
 4. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, rovněž jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci anebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, Praha 2; IČ: 00020869; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz . Spotřebitel zároveň může pro podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít on-line platformu Evropské komise, která je dostupná na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto obchodních podmínkách a v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a také zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační podmínky internetového obchodu www.quell.cz.
 9. Kontaktní údaje prodávajícího: Autec Technologies s.r.o., Pod vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 - Jinonice; telefon: +420 774486566; adresa elektronické pošty: info@quell.cz.
 10. Tyto obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 01.11.2021.

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (www.quell.cz)

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě zboží.
 3. Je-li kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání)  poskytuje se na všechno nabízené zboží záruka v délce 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Není-li kupující spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným, než který byl uveden v návodě na používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy anebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení zboží (anebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamované zboží je nutné zaslat nebo osobně donést na naši adresu uvedenou níže, zásilku nelze zaslat jako dobírkovou. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, doporučujeme zaslat zboží doporučeně jako pojištěnou zásilku. K reklamovanému zboží je nutné připojit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a popis vady. Reklamaci je nutné zaslat písemně, elektronicky (s uvedením kontaktních údajů a popisem závady) anebo osobně.
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné doručit potvrzení ihned, bude doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li vyžadováno složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží, případně má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 12. v případě odstranitelné chyby má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží anebo závažnosti chyby,
 13. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci anebo na odstoupení od kupní smlouvy (včetně peněžních prostředků).
 • Reklamace je považována za vyřízenou, pokud je ukončeno reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou anebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění anebo její odůvodněné zamítnutí.
 •  Nepoškozenost zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je nutné zkontrolovat při přebírání zásilky, protože se může zboží při přepravě poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a zkontrolovat si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozen.
 • Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv upravit i bez předcházejícího upozornění kupujícího.
 • Kontakt: Autec Technologies s.r.o., Pod vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 - Jinonice; telefon: +420 774486566; E-mail: info@quell.cz.